Gunsbet Zainstaluj i graj
Gunsbet Zainstaluj i graj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja 1.1, ostatnia aktualizacja 25.05.2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Jako administrator danych ponosimy obowiązek prawny zgodnie z zasadami gier hazardowych, który polega na przetwarzaniu danych osobowych graczy, aby mogli oni brać udział w grach i aby zapewniać im dodatkowe usługi. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, po co je zbieramy i jak ich używamy.
 2. Strona internetowa www.gunsbet.com (dalej "Kasyno", "Strona internetowa", “Firma”, "My", "Nas", "Nasz") należy i jest zarządzana przez Dama N.V., firmę zarejestrowaną i założoną zgodnie z prawem Curaçao, numer rejestracyjny 152125, z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. jest licencjonowana i regulowana przez Antillephone N.V. (licencja nr 8048/JAZ2020-013).
 3. Jeśli mają Państwo inne pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem [email protected]
 4. Rejestrując Konto Gracza na Stronie, akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i nie chcesz podawać potrzebnych nam danych osobowych, prosimy o zaprzestanie wykorzystania tej strony internetowej.
 5. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę między Tobą a Firmą. Możemy periodycznie wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Chociaż zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zawiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie przez Ciebie ze Strony internetowej i/lub jej usług oznacza Twoją akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności.
JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE
 1. Dane osobowe, o które możemy poprosić w celu wykorzystania i przetwarzania, muszą obejmować, bez ograniczeń:
  • a) Wszelkie informacje, które nam podajesz przy wypełnianiu formularzy na stronach rejestracji konta na naszej stronie internetowej, a także wszelkie inne informacje, które następnie przesyłasz za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej (na przykład imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);
  • b) Korespondencję z nami za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub innych środków komunikacji;
  • c) Całą historię transakcji dla Konta Gracza, niezależnie od tego, czy są one dokonywane za pośrednictwem Strony internetowej/stron internetowych lub za pomocą innych środków komunikacji;
  • d) Logowania do systemu i dane logowania, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji GeoIP, dane przeglądarki/urządzenia, dzienniki sieciowe, dzienniki aktywności i inne informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie;
  • e) Dokumenty i dowody, których uzasadniono żądamy w celu sprawdzenia Twojego konta, przetwarzania depozytów lub wypłaty środków oraz przeprowadzania kontroli w celu zwalczania oszustw (z naszej własnej inicjatywy lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa). Dowody takie mogą obejmować zeskanowane kopie paszportów, sprawozdania płatnicze, wyciągi bankowe itp.
  • f) Udział w sondażach lub dowolne inne oceny klientów, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.
ZBIERANE PRZEZ NAS INFORMACJE
 1. Przetwarzamy otrzymane od Ciebie Dane osobowe w celu świadczenia naszych usług. W szczególności będziemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:
  • a)Przetwarzanie Twoich stawek i transakcji. Obejmuje to wykorzystanie kart kredytowych i płatniczych systemów online;
  • b)Świadczenia Tobie usług w zakresie gry oraz innych usług dodatkowych, które chciałbyś otrzymywać na naszej stronie internetowej;
  • c) Zapewnienie obsługi klienta, na przykład pomoc w konfiguracji i zarządzaniu Twoim kontem;
  • d)Identyfikacja i wykonanie niezbędnych weryfikacji;
  • e)Dostarczanie zarejestrowanym graczom informacji na temat naszych ofert promocyjnych lub dostarczanie informacji promocyjnych od wybranych przez nas partnerów biznesowych, podmiotów stowarzyszonych i powiązanych (tylko jeśli gracze wyraźnie zgodzili się na otrzymywanie takich materiałów marketingowych);
  • f)Wypełnianie zobowiązań prawnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących zwalczania prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu;
  • g)Monitorowanie i badanie transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużywaniu terminów, praniu brudnych pieniędzy oraz innym nielegalnym lub nietypowym działaniom związanym z grami;
  • h) Analiza trendów klientów poprzez badania rynku (udział w ankietach jest opcjonalny i zawsze możesz z niego zrezygnować);
  • i)Przeprowadzenie badań i analiza statystyczna danych zbiorczych.
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
 1. Nawet jeśli zrezygnowałeś z otrzymywania materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe, w tym Twój adres poczty elektronicznej i numer telefonu, do wysyłania Ci wiadomości marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier w kasynie. Kiedykolwiek, gdy chcesz przestać otrzymywać takie materiały marketingowe i promocyjne, możesz zrezygnować z tego w ustawieniach Konta gracza lub skontaktować się z obsługą klienta pod adresem [email protected].
 2. Oprócz tego, należy zwrócić uwagę, że przyjmując nagrodę lub wygraną w wyniku udziału w dowolnym konkursie, zgadzasz się na wykorzystanie swojego imienia i/lub pseudonimu w celach reklamowych bez dodatkowej kompensacji, oprócz przypadków, gdy jest to zakazane przez prawo.
OTRZYMANIE INFORMACJI OSOBISTYCH
 1. Nie będziemy zbierać Danych osobowych o Tobie bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie zbierać określone dane o Tobie, jeśli podasz takie informacje, korzystając z naszych usług i w drodze Twojej interakcję z nami.
 2. Możemy również legalnie otrzymywać określone Dane osobowe od sprzedawców online i dostawców usług, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia wsparcia technicznego w celu przetwarzania Twoich transakcji online i oryginalnej zawartości gier.
 3. Należy wziąć pod uwagę, że możemy uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które możesz przekazać takim dostawcom, usługodawcom i zewnętrznym serwisom komercji elektronicznej. Możesz być pewny, że będziemy wykorzystywać i chronić uzyskane Dane osobowe zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej Polityce. Wszelkie informacje, których udzielasz będą ujawniane stronom trzecim poza obrębem Firmy wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że nasze umowy z zewnętrznymi dostawcami usług zawsze będą chronić Twoje dane osobowe.
NABYWCY DANYCH
 1. Możemy przekazywać informacje, których nam udostępniłeś, innym organizacjom w ramach naszej grupy spółek i naszym partnerom biznesowym. Do spółek tych należą nasze spółki macierzyste, ich spółki macierzyste i wszystkie spółki zależne tych spółek, a także inne spółki, z którymi prowadzimy działalność i utrzymujemy niezbędne porozumienia. Twoje dane mogą być przetwarzane przez Dama N.V. lub inną firmę należącą do grupy firm, która może korzystać z usług strony trzeciej do zaspokojenia takich potrzeb w zakresie przetwarzania danych.
 2. Pracownicy firmy, a mianowicie personel ds. ochrony danych, zwalczania prania brudnych pieniędzy, analitycy ds. płatności i zwalczania nadużyć finansowych, agenci obsługi klienta, członkowie zespołu ds. utrzymania bazy klientów, menedżerowie ds. obsługi klientów VIP, a także inni wybrani pracownicy również mają dostęp do Twoich Danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków i udzielenia Ci pomocy.
 3. Nasi pracownicy, którzy mają dostęp lub są zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych graczy, podpisali umowy o zachowaniu poufności w celu zachowania poufności informacji o graczach zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ustawą o ochronie danych i prywatności.
 4. Może być konieczne przekazanie przez nas lub naszych usługodawców danych osobowych użytkowników do krajów spoza Unii Europejskiej (UE), regionów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w celu zapewnienia Państwu naszych usług lub współpracować z dostawcami usług i podmiotami przetwarzającymi dane. Jednak zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych podczas tych transferów.
 5. To przeniesienie może być konieczne w celu świadczenia Ci naszych usług, takich jak:
  • a) Przetwarzanie zakładów i transakcji płatniczych;
  • b) Dostarczanie gier i innych usług pomocniczych, których szukasz w naszej Witrynie;
  • c) Identyfikacja i przeprowadzanie niezbędnych kontroli weryfikacyjnych;
 6. Aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych podczas przekazywania ich do krajów trzecich, wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych. Podejmujemy również wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje informacje i dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 7. Korzystając z naszych usług i uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ewentualne przekazanie swoich danych osobowych do państw trzecich oraz wdrożenie tych zabezpieczeń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych transferów, skontaktuj się z nami.
WYDANIE DANYCH STRONOM TRZECIM
 1. Nie sprzedajemy ani wydzierżawiamy Twoich Danych osobowych osobom trzecim.
 2. Możemy ujawnić Twoje Dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa, regulacje lub inne żądania sądowe czy występuje na to nakaz. Możemy również ujawnić Twoje Dane osobowe organowi nadzorczemu lub organowi ścigania, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów Firmy, jej klientów lub dowolnej strony trzeciej.
 3. Dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:
  • a) Jeśli jesteśmy zobowiązani do tego zgodnie z prawem;
  • b) Jeżeli Strona internetowa ma zapewnić wymianę danych ze swoimi operatorami płatności w celu uproszczenia operacji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności (w szczególności większość transakcji przy użyciu karty bankowej jest przetwarzanych przez Paysafe, czyja polityka prywatności obowiązuje dla takich transakcji);
  • c) W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz obowiązków wobec właściwych organów udzielających licencji i regulacyjnych, a także wszystkich zobowiązań i obowiązków wynikających z wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa oraz wobec wszelkich innych właściwych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach;
  • d) Jeżeli Firma uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy czy gracza lub bezpieczeństwa innych osób, w celu prowadzenia śledztwa w sprawie oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie władz;
  • e) Jeśli nasi dostawcy usług marketingowych wymagają takich danych do wykonywania swoich zadań;
  • f) Dowolnej innej stronie trzeciej za uprzednią zgodą gracza na to.
 4. Korzystamy z usług stron trzecich dokonujących przetwarzania danych do przetwarzania ograniczonych danych osobowych w naszym imieniu. Tacy usługodawcy obsługują Stronę internetową, zwłaszcza w zakresie hostingu i pracy ze stronami internetowymi, marketingu, analityki, ulepszania stron internetowych i subskrypcji elektronicznych. Gwarantujemy, że przekazanie Danych osobowych do odbiorcy odbywa się zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych oraz że osoba przetwarzająca dane podlega takim samym obowiązkom, jakie zostały nam nałożone zgodnie z odpowiednią Umową serwisową.
 5. Nasze strony internetowe mogą też zawierać funkcje sieci społecznościowych (na przykład przyciski „udostępnij” lub „polub to”). Funkcje te są dostarczane przez zewnętrzne platformy społecznościowe, takie jak Facebook. W przypadku zbierania danych w ten sposób ich przetwarzanie jest regulowane polityką prywatności odpowiednich sieci społecznościowych.
 6. Oprócz powyższego możemy również przekazać dane osobowe w razie nabycia na własność nowych spółek. W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze Spółki, takich jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub częściowe przejęcie, najprawdopodobniej dane osobowe naszych klientów zostaną objęte sprzedażą lub transferem. W ramach naszej Polityki poinformujemy naszych graczy przez pocztę elektroniczną przed dokonaniem takiego przekazania danych osobowych.
 7. Prosimy zwrócić uwagę, że nasze treści mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich w celu zapewnienia odpowiednich powiązań. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne, które mogą zawierać oddzielne polityki prywatności i ujawniane informacje dotyczące przetwarzania danych.
PRZECHOWYWANIE DANYCH
 1. Odpowiednio do informacji zawartych w naszych Postanowieniach i warunkach, Ty i Kasyno możecie powziąć decyzję o zamknięciu konta gracza w dowolnym momencie. Po zamknięciu Twojego konta będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe w postaci pisemnej w ciągu okresu wymaganego przez prawo. Dane te mogą być wykorzystywane tylko wtedy, gdy właściwe organy wymagają dochodzenia w sprawie sprawozdań finansowych i podatkowych, oszustwa, prania pieniędzy lub dochodzenia w sprawie jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności.
 2. Możemy również przechowywać anonimowe pochodne danych użytkownika w celu ulepszenia naszych treści i komunikacji marketingowej, jeżeli nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 3. Należy zauważyć, że ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w licencjonowanych jurysdykcjach gier w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych gracza udostępnionych podczas rejestracji i wszelkich danych przekazanie w okresie funkcjonowania Konta Gracza przez co najmniej pięć lat od chwili ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia Konta. W związku z tym wnioski o usunięcie danych przed upływem tego okresu nie będą rozpatrywane.
BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
 1. Niniejszym oświadczamy, że przy zbieraniu i przetwarzaniu Twoich Danych osobowych w celu zarządzania Twoim Kontem Gracza, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania ścisłych standardów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. A więc staramy się chronić Twoje Dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i aktualnymi przepisami. Dążąc do zapewnienia bezpiecznych usług dla graczy, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie dane, które nam przekazujesz, są bezpieczne.
 3. Prawo do wycofania zgody. W przypadkach, w których polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.
 4. Dostęp do kont graczy jest możliwy tylko za pomocą unikalnego identyfikatora gracza i hasła. Możesz również włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) w celu dodatkowej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem Twojego Konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność informacji dotyczących logowania się do systemu i musi być pewien, że nie są one dostępne dla innych osób.
TWOJE PRAWA

Przepisy dotyczące ochrony danych dają Ci, jako osobie, której dane dotyczą, pewne prawa w określonych okolicznościach. Zgodnie z prawem masz prawo do:

 1. Poproś o dostęp do swoich danych osobowych — oznacza to, że masz prawo zażądać bezpłatnie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 2. Poproś o sprostowanie swoich danych osobowych – Oznacza to, że jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, są niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo do ich poprawienia. Pamiętaj jednak, że możemy wymagać od Ciebie przedstawienia dowodów i dokumentów (takich jak dokument tożsamości lub potwierdzenie adresu) na poparcie Twojej prośby. Można go odrzucić ze względu na nasze zobowiązania prawne
 3. Poproś o usunięcie swoich danych osobowych - Oznacza to, że możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie mamy już podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania lub przechowywania. Należy pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne – co oznacza, że ​​nie jesteśmy w stanie spełnić Państwa żądania w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani prawnie do zatrzymania danych lub gdy mamy powody, że zatrzymanie danych jest konieczne, abyśmy mogli się bronić w sporze prawnym;
 4. Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej) i czujesz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych w taki sposób wpływa na Twoje podstawowe prawa i wolności. Jednak w niektórych przypadkach możemy być w stanie wykazać, że mamy przekonujące uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które mogą mieć pierwszeństwo przed Twoimi prawami i wolnościami. Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie wyżej wymienionych uzasadnionych interesów firmy, kontaktując się z naszym IOD;
 5. Poproś o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych – Możesz poprosić nas o tymczasowe zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w jednym z następujących scenariuszy: (a) gdy chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych, ( b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, abyśmy je usunęli, (c) gdy potrzebujesz, abyśmy zachowali Twoje dane, nawet jeśli nie są już nam potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawne lub (d) w przypadku sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania;
 6. Żądanie przeniesienia Twoich danych osobowych (tj. przeniesienia danych) – oznacza to, że możesz poprosić nas o dostarczenie Ci określonych danych, które przetwarzamy na Twój temat, abyś mógł przenieść je do innego administratora. To prawo dotyczy tylko danych uzyskanych za pomocą zautomatyzowanych środków, na wykorzystanie których początkowo wyraziłeś zgodę, lub gdy wykorzystaliśmy dane do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą;
 7. Wycofaj swoją zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych – „Rezygnacja” lub wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody oznacza, że ​​w przyszłości nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzali Twoje dane w ten sposób. Oznacza to, że nie możesz już wyrażać zgody na świadczenie przez nas niektórych usług (takich jak marketing. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pomocą ustawień profilu konta na stronie internetowej;
 8. Złóż skargę do organu nadzorczego;

Aby skorzystać z Twoich praw, jak wyjaśniono powyżej, może być konieczne zażądanie konkretnych informacji o Tobie, które pomogą nam zweryfikować Twoją tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że mamy pewność, że osoba, której ujawniamy Twoje dane osobowe, to naprawdę Ty.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku. Jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub jeśli złożyłeś wiele żądań w określonym czasie, może nam to zająć trochę więcej czasu. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym rozszerzeniu.

KONTAKT Z NAMI
 1. Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki, jeśli będziesz mieć ochotę:
  • a) Potwierdzić poprawność danych osobowych, które zgromadziliśmy o Tobie;
  • b) Dowiedzieć się o naszym wykorzystaniu Twoich danych osobowych;
  • c) Zakazać dalszego wykorzystania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego;
  • d) Aktualizować lub poprawić dowolne informacje, które nam przekazałeś (w takich przypadkach musisz dostarczyć wszelkie dowody, których możemy uzasadniono wymagać, aby wprowadzić takie zmiany). Należy zwrócić uwagę, że przekazanie nam fałszywych informacji o Tobie jest nielegalne, i ponosisz odpowiedzialność za dostarczanie nam swoich prawidłowych danych w każdej sytuacji.
 2. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony Twoich danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem [email protected]
 3. Oprócz tego, zgodnie z artykułem 77 Ogólnych przepisów o ochronie danych, przysługuje Tobie prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych do urzędu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.
PRZEPISY W STOSUNKU DO PLIKÓW „COOKIE”
 1. Gdy odwiedzasz Stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie, takie jak typ Twojej przeglądarki, adres IP i strona odsyłająca. Zbieranie tej informacji może być dokonywane wspólnie z naszymi dostawcami platform i partnerami. Możemy uzyskać od nich ogólne dane demograficzne lub dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Nie używamy automatycznie zbieranych informacji do osobistej identyfikacji użytkownika bez uzyskania dodatkowej zgody.
 2. Aby zebrać powyższe informacje, używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze lub sprzęcie podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Strony internetowej; inne usprawniają korzystanie ze Strony internetowej i pomagają nam zapewnić lepszą obsługę. Poniżej wymieniono typy plików cookie, których używamy i ich cele.
 3. Niezbędne pliki cookie: pozwalają włączyć nawigację i podstawową funkcjonalność stron internetowych, na przykład dostęp do kont osobistych na Stronie internetowej.
 4. Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają nam analizować wykorzystanie przez Ciebie strony internetowej i Twój wybór zrobiony na stronie internetowej (na przykład klucz sesji, język lub region), dzięki czemu możemy zapisać te ustawienia i zaoferować Tobie bardziej spersonalizowane wykorzystanie.
 5. Reklamowe pliki cookie: pozwalają nam ocenić, na ile skuteczny jest nasz marketing treści. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia odwiedzin witryny i rejestrowania nowych graczy za pomocą reklam. Nie udostępniamy Twoich Danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) partnerom stowarzyszonym, z wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin witryny zbieranych bezpośrednio przez takie Reklamowe pliki cookie. Jednak dane dotyczące Twoich odwiedzin witryny mogą być związane z innymi danymi osobowymi uzyskanymi przez innych dostawców. Ten ostatni rodzaj zewnętrznego przetwarzania danych jest regulowany przez zawiadomienia i politykę prywatności tych dostawców zewnętrznych.
 6. Na dodatek do powyższego korzystamy z usług kilku zewnętrznych dostawców usług, którzy również instalują pliki cookie na tej stronie internetowej w celu świadczenia usług, które nam dostarczają. Usługi takie obejmują, między innymi, pomoc w udoskonaleniu Twojego doświadczenia korzystania ze strony internetowej, śledzenie Twoich działań na stronie internetowej, ocenę skuteczności strony internetowej i skuteczności naszych kampanii marketingowych.
 7. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Według własnego życzenia możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie albo usunąć pliki cookie, które zostały już zainstalowane, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jednak nie zalecamy blokowania ani usuwania plików cookie, ponieważ może to ograniczyć korzystanie z naszej Strony internetowej.
NETENT GAMES
 1. Kiedy grasz w gry kasynowe opracowane przez NetEnt, obowiązuje również Polityka prywatności NetEnt. Te zasady można znaleźć tutaj.

Używamy plików cookies, aby polepszyć twoje doświadczane przez ciebie wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą politykę plików cookies politykę plików cookies