decor decor
Gunsbet Nainštalujte a hrajte
Gunsbet Nainštalujte a hrajte

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Verzia 1.1 Posledná aktualizácia: 10.01.2019.

1. VŠEOBECNÉ
 1. Ako správca údajov máme v súlade s platnými nariadeniami o hraní a stávkovaní právnu povinnosť spracovávať údaje od hráčov s cieľom umožniť im zúčastniť sa na hrách a poskytovať im potrebné služby. Tieto pravidlá ochrany súkromia vysvetľujú, aké osobné údaje zbierame od hráčov, prečo ich zbierame a ako ich používame.
 2. Webová stránka www.gunsbet.com Kasíno", "Webová stránka", “Spoločnosť”, "My", "Naša") je pod vlastníctvom a prevádzkou spoločnosti Dama N.V., spoločnosť registrovaná a založená v súlade so zákonmi krajiny Curaçao, s registračným číslom 152125 a na registrovanej adrese Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. je licencovaná a regulovaná spoločnosťou Antillephone N.V. (číslo licencie 8048/JAZ2020-013).
 3. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom týchto Pravidiel ochrany súkromia alebo ohľadom ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov na adrese [email protected].
 4. Registráciou hráčskeho účtu na webovej stránke potvrdzujete váš súhlas s Pravidlami ochrany súkromia. Ak nesúhlasíte s podmienkami Pravidiel ochrany súkromia, a neprajete si poskytovať nám osobné údaje, ktoré potrebujeme, nepoužívajte túto stránku, prosím.
 5. Tieto Pravidlá ochrany súkromia predstavujú zmluvu medzi Vami a spoločnosťou. Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek a pravidelne upravovať. Urobíme všetko pre to, aby sme vás o všetkých vykonaných zmenách včas informovali, a okrem toho vám odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali stránku s Pravidlami ochrany súkromia. Pokračovanie v používaní tejto webovej stránky a/alebo jej služieb znamená, že súhlasíte s Pravidlami ochrany súkromia.
2. INFORMÁCIE, KTORÉ ZBIERAME
 1. Osobné informácie, ktoré môžeme žiadať na používanie a spracovanie môžu bez obmedzenia zahŕňať:
  • a) Akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní formulárov pri registrácii na stránke, a tiež iné údaje, ktoré nám ďalej odošlete cez webovú stránku alebo email (napr. krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo);
  • b) Korešpondencia s nami prostredníctvom Webovej stránky, emailu, web četu alebo prostredníctvom iného komunikačného kanála;
  • c) Celá história transakcií na účte hráča, či už cez webovú stránku/stránky, alebo iné komunikačné prostriedky;
  • d) Prihlásenia sa na webovú stránku a podrobnosti o tomto prihlásení, vrátane údajov o stránkach, GeoIP údaje o polohe, údaje o prehliadači a zariadení, webové prihlásenie sa, aktivita na webe a iné informácie zaznamenané v našom systéme;
  • e) Dokumenty a dôkazy dôvodne požadované z našej strany na účel overenia vášho účtu, spracovanie vkladov a výberov a vykonanie kontroly v rámci ochrany pred podvodom (z našej vlastnej iniciatívy alebo na pokyn úradov a vyšších orgánov). Tieto dôkazy môžu byť: sken cestovného pasu, výpisy z bankového účtu, platobné potvrdenia, atď.
  • f) Zúčastnenie sa na anketách alebo iných hodnoteniach zákazníkov, ktoré môžeme občas vykonávať..
3. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE
 1. Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme a zbierame, používame iba na poskytovanie našich služieb. Vaše údaje použijeme výhradne na tieto účely:
  • a) Spracovanie vašich stávok a transakcií. Patrí sem vaše používanie kreditnej karty alebo iných online platobných systémov;
  • b) Poskytovanie doplnkových služieb pre hranie alebo iné činnosti a služby ponúkané na našej webovej stránke;
  • c) Kontakt s tímom pre zákazníkov, ako napríklad pomoc pri nastavení a spravovaní vášho účtu;
  • d) Identifikácia a vykonanie potrebných overovacích kontrol;
  • e) Poskytovanie informácií hráčom o akciových ponukách alebo poskytovanie propagačných informácií od našich vybraných obchodných partnerov, spoločníkov a pridružených členov (iba ak hráč udelí súhlas na dostávanie takéhoto marketingového materiálu);
  • f) Súlad s právnymi predpismi a povinnosťami, vrátane súladu so zákonom proti praniu špinavých peňazí (AML) a zákonom o boji proti financovaniu terorizmu (CFT)
  • g) Monitorovanie a vyšetrovanie transakcií na účely zabránenia podvodu, praniu peňazí, porušenia pravidiel stránky, a inej nelegálnej alebo nevhodnej činnosti;
  • h) Analýza trendov zákazníkov na trhu a ich skúmanie (zúčastnenie sa na anketách nie je povinné a vždy si môžete zvoliť možnosť, že sa nezúčastníte);
  • i) Vykonanie výskumu a štatistickej analýzy zozbieraných údajov.
4. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA
 1. Pokiaľ ste nezvolili možnosť nedostávať propagačné materiály, vaše Osobné údaje budeme môcť použiť (vrátane vášho emailu a telefónneho čísla) na posielanie marketingových materiálov súvisiacich s produktmi, službami a akciami. Môžu sem byť zahrnuté informácie o produktoch a službách od našich obchodných partnerov, napríklad od poskytovateľov kasíno hier. Kedykoľvek sa rozhodnete pre zastavenie posielania tohto marketingového a reklamného materiálu, môžete tak urobiť cez nastavenia vášho Hráčskeho účtu alebo kontaktovaním nášho tímu pre zákazníkov na adrese support@ gunsbetcom.
 2. Akceptovaním akejkoľvek ceny zo súťaže alebo výhry od nás súhlasíte s použitím vášho mena a/alebo prezývky na reklamné a propagačné účely bez ďalšej kompenzácie, okrem prípadov, kde to zakazuje zákon.
5. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Bez vašej vedomosti nesmieme zbierať žiadne osobné údaje o vašej osobe. Môžeme avšak automaticky zbierať určité údaje o vás, ak ste tieto údaje poskytli prostredníctvom používania našich služieb a prostredníctvom interakcie s nami.
 2. Rovnako môžeme legálne získavať určité osobné údaje od online predajcov a poskytovateľov služieb, ako napríklad od spoločností na prevenciu podvodov. Vyhradzujeme si právo uplatniť služby poskytovateľov tretích strán na vykonanie technickej podpory a na účel spracovania online transakcií a zdroja obsahu hrania.
 3. Majte prosím na pamäti, že môžeme mať prístup k informáciám, ktoré poskytnete predajcom, poskytovateľom služieb a službám internetového predaja tretích strán. Môžeme vám zaručiť, že údaje budeme používať a chrániť tak, ako je uvedené v našich Pravidlách ochrany súkromia. Údaje, ktoré nám poskytnete, budú ďalej poskytnuté tretím stranám mimo našej spoločnosti iba v súlade s Pravidlami ochrany súkromia a vykonáme všetky potrebné kroky na to, aby sme zaručili, že naše zmluvy s poskytovateľmi služieb tretích strán budú vždy chrániť vaše osobné údaje
6. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
 1. Údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme ďalej poskytnúť iným subjektom v rámci skupiny našich spoločností a našim obchodným partnerom. Do týchto spoločností sa radia naše rodičovské spoločnosti, ich rodičovské spoločnosti, a všetky pobočky a dcérske spoločnosti daných firiem, a tiež iné spoločnosti, s ktorými obchodne spolupracujeme a sme s nimi viazaní zmluvou. Spracovanie vašich údajov môže vykonávať Spoločnosť alebo iný subjekt v rámci skupiny našich firiem, ktorý môže využiť služby tretích strán pre splnenie požiadavky a potreby spracovania údajov.
 2. Zamestnanci spoločnosti, konkrétne Pracovník ochrany údajov, pracovník systému proti praniu peňazí, analytik platieb a systému proti podvodom, agenti tímu pre zákazníkov, členovia tímu udržania zákazníkov, manažéri VIP hráčov a tiež iní vybraní zamestnanci majú tiež prístup k osobným informáciám na účel vykonávania svojich povinností a poskytovania pomoci.
 3. Naši zamestnanci, ktorí majú prístup k údajom alebo sú zapojení do procesu spracovania údajov hráča, podpísali dohodu o mlčanlivosti voči dôvernému obsahu osobných údajov hráčov aplikovaných na činnosť hrania na Webovej stránke, ochrany osobných údajov a vykonávania práce v súlade so zákonmi ochrany osobných údajov..
 4. Môže byť potrebné, aby sme my alebo naši poskytovatelia služieb preniesli vaše osobné údaje do krajín mimo Európskej únie (EÚ), regiónov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), aby sme vám mohli poskytnúť naše služby alebo spolupracovať s poskytovateľmi služieb a spracovateľmi údajov. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) sme však povinní zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov pri týchto prenosoch.
 5. Tento prevod môže byť potrebný, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby, ako napríklad:
  • a) Spracovanie vašich stávok a platobných transakcií;
  • b) poskytovanie herných a iných doplnkových služieb, ktoré hľadáte na našej webovej stránke;
  • c) identifikácia a vykonávanie potrebných overovacích kontrol;
 6. Aby sme zaručili primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov počas prenosov do tretích krajín, implementujeme vhodné záruky, ako sú schválené štandardnými zmluvnými doložkami Európskej komisie o ochrane údajov. Prijímame tiež všetky potrebné opatrenia, aby sme zaistili, že sa s vašimi informáciami a údajmi zaobchádza bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a všetkými platnými zákonmi o ochrane údajov.
 7. Používaním našich služieb a prístupom na naše webové stránky súhlasíte s možným prenosom vašich osobných údajov do tretích krajín a implementáciou týchto záruk. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto prevodov, neváhajte nás kontaktovať.
7. POSKYTOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
 1. Osobné údaje nepredávame ani neprenajímame tretím stranám.
 2. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť iba v prípade, ak to vyžaduje zákon, nariadenie alebo iný právny subjekt alebo ručiteľ. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť štátnemu úradu alebo regulačnému úradu ak veríme, že to bude potrebné na účel ochrany legitímnych záujmov Spoločnosti, jej zákazníkov a akejkoľvek tretej strany.
 3. Osobné údaje budú tretím stranám poskytnuté iba v týchto prípadoch:
  • a) Ak budeme mať túto povinnosť podľa zákona;
  • b) Ak bude webová stránka musieť zdieľať údaje so spracovateľmi platieb na uľahčenie priebehu transakcie podľa ich pravidiel ochrany súkromia (konkrétne: väčšina transakcií cez platobné karty je spracovaná spoločnosťou Paysafe, ktorej privacy policy applies to such transactions);
  • c) Súlad s našimi zákonnými a regulačnými povinnosťami a zodpovednosťou voči relevantným licenčným a regulačným subjektom, a tiež povinnosťami a zodpovednosťou v rámci akejkoľvek uplatniteľnej legislatívy a iných nariadení v iných jurisdikciách;
  • d) Keď spoločnosť verí, že zverejnenie údajov je potrebné na ochranu Spoločnosti alebo bezpečnosti hráča, alebo bezpečnosti iných, na vyšetrenie podvodu alebo na účel odpovede na požiadavku vládnej/štátnej inštitúcie;
  • e) Ak tieto údaje potrebujú poskytovatelia našich služieb na vykonanie svojich úloh;
  • f) Akejkoľvek inej tretej strane, s predchádzajúcim súhlasom hráča.
 4. V našom mene využívame spracovateľské procesory tretích strán na spracovanie obmedzeného množstva osobných údajov. Títo poskytovatelia služieb podporujú Webovú stránku, najmä vo forme hostingu a prevádzky webových stránok, marketingu, analýzy, vylepšenia webových stránok, odosielania emailov a noviniek. Našou povinnosťou je zaručiť prenos osobných údajov príjemcovi v súlade so zákonmi ochrany osobných údajov, pri súčasnom splnení povinností spracovateľa podľa uzavretej Zmluve o poskytovaní služby.
 5. Naše webové stránky môžu tiež obsahovať prvky sociálnych médií (napr. tlačidlá „zdieľať“ alebo „páči sa mi to“). Tieto prvky sú poskytované platformami sociálnych médií tretích strán, ako napríklad Facebook. V prípadoch, v ktorých sa údaje zbierajú týmto spôsobom, je spracovanie spravované pravidlami ochrany súkromia danej platformy sociálneho média.
 6. Okrem uvedeného vyššie, osobné údaje môžeme poskytnúť aj v prípade získania nového partnera. Ak sa v spoločnosti udejú nejaké zmeny v rámci jej štruktúry, ako napríklad zlúčenie, akvizícia alebo odkúpenie inou spoločnosťou, prípadne čiastočná akvizícia, je pravdepodobné, že osobné údaje našich zákazníkov budú zahrnuté do predaja alebo prenosu. Ako súčasť našich Pravidiel, našich hráčov budeme informovať emailom pred vykonaním samotného prenosu osobných údajov.
 7. Náš obsah môže byť prelinkovaný s webovými stránkami tretích strán na poskytnutie relevantných referencií. Nenesieme zodpovednosť za externý obsah, ktorý môže obsahovať samostatné pravidlá ochrany súkromia a nariadenia o spracovávaní údajov.
8. ZADRŽANIE ÚDAJOV
 1. Ako je uvedené v našich Obchodných podmienkach, vy i kasíno sa môže kedykoľvek rozhodnúť o zatvorení hráčskeho účtu. Po zatvorení vášho účtu zadržíme vaše osobné údaje po dobu, ktorú vyžaduje zákon. Tieto údaje sa použijú iba v prípade, ak by ich potrebovali relevantné úrady v prípade objasnenia a vyšetrovania finančných pohybov, podvodov, prania peňazí alebo vyšetrovania akejkoľvek nelegálnej činnosti.
 2. Takisto môžeme uchovávať anonymizované deriváty vašich údajov pre vylepšovanie obsahu a marketingovej komunikácie v prípadoch, kde nie je zahrnuté automatizované rozhodovanie.
 3. Majte prosím na pamäti, že kvôli zákonu o zamedzení prania peňazí v licencovaných hracích jurisdikciách v Európskej Únii sme povinní zadržať osobné údaje hráčov odoslané počas registrácie, a údaje odoslané počas využívania služieb Hráčskeho účtu minimálne po dobu 5 rokov od poslednej transakcie hráča alebo zatvorenia účtu. Preto nie je možné vykonať žiadosť o skoršie vymazanie údajov.
9. BEZPEČNOSŤ VAŠICH ÚDAJOV
 1. Týmto vám oznamujeme, že v rámci zbierania a spracovávania vašich Osobných údajov na účely spravovania Hráčskeho účtu sme viazaní prísnymi právnymi nariadeniami ochrany osobných údajov.
 2. Okrem toho sa zaväzujeme chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie podľa najlepších obchodných praktík a uplatniteľných nariadení. Hráčom poskytujeme bezpečné služby a vykonávame všetky potrebné opatrenia pre zaručenie toho, aby boli všetky odoslané údaje v bezpečí.
 3. Právo na odvolanie súhlasu. V prípadoch, v ktorých sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 4. Hráčsky účet je možné sprístupniť iba použitím jedinečného ID hráča a hesla. Nastaviť si môžete 2-faktorovú autorizáciu (2FA) ako dodatočný stupeň ochrany pred neautorizovaným použitím vášho účtu. Hráč nesie zodpovednosť za udržanie prihlasovacích údajov v tajnosti a za ochranu účtu pred udelením prístupu iným osobám.
10. VAŠE PRÁVA

Zákon o ochrane údajov vám ako dotknutej osobe za určitých okolností poskytuje určité práva. V súlade so zákonom máte právo na:

 1. požadovať prístup k svojim osobným údajom - to znamená, že máte právo bezplatne požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
 2. požadovať opravu svojich osobných údajov - to znamená, že ak sú osobné údaje, ktoré o vás máme, neúplné alebo nesprávne, máte právo na ich opravu. Majte však na pamäti, že na podporu vašej žiadosti môžeme potrebovať dôkazy a dokumentáciu (napríklad doklady totožnosti alebo potvrdenie o adrese). Môže byť zamietnutá z dôvodu našich zákonných povinností
 3. Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov - To znamená, že môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nemáme právny základ na ich ďalšie spracovanie alebo uchovávanie. Upozorňujeme, že toto právo nie je absolútne - to znamená, že vašej žiadosti nemôžeme vyhovieť, ak sme na základe zákonnej povinnosti povinní údaje uchovávať alebo ak máme dôvod domnievať sa, že uchovávanie údajov je nevyhnutné na našu obhajobu v súdnom spore;
 4. namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa pri spracovaní vašich údajov spoliehame na naše oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany) a vy sa domnievate, že takéto spracovanie vašich údajov má vplyv na vaše základné práva a slobody. V niektorých prípadoch však môžeme byť schopní preukázať, že máme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie vašich údajov, ktorý môže prevážiť nad vašimi právami a slobodami. Svoje námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe vyššie uvedených oprávnených záujmov spoločnosti môžete predložiť tak, že sa obrátite na nášho DPO;
 5. požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - môžete nás požiadať o dočasné pozastavenie spracúvania vašich osobných údajov v jednom z nasledujúcich scenárov: (a) ak chcete, aby sme zistili presnosť údajov, (b) ak je naše používanie údajov nezákonné, ale neželáte si, aby sme ich vymazali, (c) ak potrebujete, aby sme si vaše údaje ponechali aj vtedy, keď ich už nepotrebujeme, aby sme vám mohli preukázať, uplatniť alebo obhájiť právne nároky, alebo (d) ak ste namietali proti používaniu vašich údajov, ale my potrebujeme overiť, či máme prevažujúce oprávnené dôvody na ich používanie;
 6. požiadať o prenos vašich osobných údajov (t. j. prenosnosť údajov) - To znamená, že nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli určité údaje, ktoré o vás spracúvame, aby ste ich mohli preniesť k inému prevádzkovateľovi. Toto právo sa vzťahuje len na údaje získané automatizovanými prostriedkami, na ktorých použitie ste nám pôvodne udelili súhlas, alebo ak sme údaje použili na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s vami;
 7. kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sa pri spracúvaní údajov spoliehame na váš súhlas - "odhlásenie" alebo odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sme vykonávali až do okamihu odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu znamená, že si už do budúcnosti neželáte, aby sme vaše údaje spracovávali takýmto spôsobom. To znamená, že už nemusíte súhlasiť s tým, aby sme vám poskytovali určité služby (napríklad marketingové. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nastavení profilu účtu na webovej stránke;
 8. Podať sťažnosť dozornému orgánu;

Aby sme mohli uplatniť vaše práva, ako je vysvetlené vyššie, môžeme si vyžiadať konkrétne informácie o vás, ktoré nám pomôžu overiť vašu totožnosť. Ide o bezpečnostné opatrenie, aby sme si boli istí, že osoba, ktorej vaše osobné údaje poskytujeme, ste skutočne vy.

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme na všetky oprávnené žiadosti odpovedali do jedného mesiaca od podania žiadosti. Ak je vaša žiadosť obzvlášť zložitá alebo ak ste v určitom časovom období podali viacero žiadostí, môže nám to trvať o niečo dlhšie. V takom prípade vás o tomto predĺžení budeme informovať.

11. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
 1. Kontaktovať nás vždy môžete v súlade s týmito pravidlami ochrany súkromia:
  • a) Pre potvrdenie presnosti osobných údajov, ktoré sme o vás zozbierali;
  • b) So žiadosťou o poskytnutie informácie, ako využívame vaše osobné údaje;
  • c) So žiadosťou o zakázanie používania vašich osobných údajov na priame marketingové účely;
  • d) Pre aktualizáciu alebo upresnenie informácií, ktoré ste nám poskytli (v týchto prípadoch je potrebné predložiť dôkaz o tejto zmene, aby bolo možné danú zmenu údajov vykonať). Je nelegálne poskytnúť nám sfalšované informácie o sebe, a je vašou zodpovednosťou zaručiť, aby ste nám poskytli vždy aktualizované a správne údaje.
 2. K dispozícii máme pracovníka ochrany osobných údajov (“DPO”), ktorý je zodpovedný za riešenie otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov. Ak máte otázky o týchto Pravidlách ochrany súkromia, kontaktujte pracovníka DPO na adrese [email protected]. / [email protected].
 3. Okrem toho, podľa článku 77 zákona GDPR, máte právo na podanie sťažnosti ohľadom spracovávania vašich osobných údajov, ktorú môžete podať dozornému orgánu, konkrétne v členskom štáte vášho trvalého bydliska.
12. POLITIKA SÚBOROV COOKIE
 1. Keď navštívite našu stránku, náš systém automaticky začne zbierať informácie o vašej návšteve, vašom prehliadači, IP adrese a odkazujúcej webovej stránke. Tento zber sa môže uskutočňovať v spolupráci s našimi partnermi a poskytovateľmi služieb. Získavať od nich môžeme všeobecné demografické údaje a údaje o používaní našej stránky návštevníkmi. Automaticky zbierané informácie nepoužívame na osobnú identifikáciu bez predchádzajúceho udelenia súhlasu.
 2. Na zbieranie informácií používame súbory cookies a podobné sledovacie nástroje. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Niektoré súbory cookies sú potrebné pre fungovanie webovej stránky, iné zlepšujú zážitok pri používaní našej stránky a pomáhajú nám poskytovať vám lepšie služby. Nižšie nájdete druhy súborov cookies, ktoré používame, a aj ich účel použitia.
 3. Povinné súbory cookies: umožňujú navigáciu a základnú funkčnosť stránky, napríklad prístup do členského priestoru na webovej stránke.
 4. Funkčné súbory cookies: umožňujú nám analyzovať používanie webovej stránky a vaše výbery na stránke (ako napríklad jazyk alebo región), a tieto nastavenia môžeme uložiť a ponúknuť vám tak osobnejší zážitok.
 5. Reklamné súbory cookies: umožňujú nám merať efektivitu nášho marketingu. Tieto súbory cookies sú poskytované našimi partnermi na sledovanie návštevnosti webovej stránky a registrácií nových hráčov vďaka reklame. Vaše osobné údaje nezdieľame (ako napríklad meno alebo email) s obchodnými partnermi okrem údajov o návšteve stránky potrebných pre účely Reklamných súborov cookies. Vaše údaje o návšteve stránky môžu byť spojené s inými osobnými údajmi zozbieranými cez iné zdroje poskytovateľmi. Spracovanie externých údajov sa riadi pravidlami ochrany súkromia týchto poskytovateľov z tretích strán.
 6. Okrem vyššie uvedeného využívame aj služby tretích strán, ktoré si na stránku tiež umiestňujú súbory cookies na účel plnohodnotného poskytovania služieb. Medzi tieto služby patria (nie len): pomoc pri vylepšení vašej skúsenosti s našou stránkou sledovaním vašej aktivity na webovej stránke; meranie účinnosti webovej stránky a účinnosti našich marketingových kampaní.
 7. Väčšia online prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookies. Ak chcete, môžete zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookies, alebo aj vymazať všetky súbory cookies, ktoré už boli vytvorené modifikáciou vášho prehliadača a jeho nastavení. Odporúčame vám avšak neblokovať a nevymazávať súbory cookies, pretože by to mohlo obmedziť vaše používanie našej Webovej stránky.
13. HRY NETENT
 1. Pri hraní kasíno hier od NetEnt sa uplatnia aj Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti NetEnt. Tieto pravidlá nájdete na stránke here.

Cookies používame na zlepšenie vašich skúseností. Používaním našich webových stránok akceptujete naše Cookie politika Cookie politika